Märts, 2019

26mar00:00Event OverEesti keele A2-B1 tasemeks ettevalmistav kursusT/N, kell 12.00 - 13.30, õpetaja Katrin Tääker, 1800.00 EUR

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 480 ak/h, millest akadeemiliste tundide arv on 240 ak/h.

Kursuse teemad:
Endast ja teistest rääkimine. Mina ja minu sugulased. Oma sõprade kirjeldamine.
Eluloo kirjutamine. Inimeste suhted ühiskonnas. Erirahvustest inimesed. Tuntud
eestlased. Inimestevahelised suhted.
Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Eluase ja kinnisvara. Elukoha kirjeldus.
Koduümbrus ja selle kirjeldamine, kodused tööd. Mööbli soetamine. Kodumasinad.
Uue korteri valimine ja ost.
Keskkond, kohad, loodus, ilm. Loodus, vaatamisväärsused. Kliima. Ilmateade.
Loodusvarad. Keskkonnaga seotud probleemid.
Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Keeleõppimise nipid. Kodukoha kultuurilugu ja
vaatamisväärsused. Riiklikud tähtpäevad.
Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted. Hariduse omandamine.
Täienduskoolitused. Elukutsed ja tööülesanded. Töökohale kandideerimine.
Tööintervjuu.
Avalikud asutused. Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja
hinnad. Vestlused teenindusasutustes: kingsepp, võtmeabi, ilusalong, keemiline
puhastus, söögikohad jne. Kaubaliigid, soovitud kauba küsimine, info küsimine kauba
hinna, kvaliteedi, omaduste kohta. Kodakondsus- ja Migratsiooniasutuses. Päästeamet:
hädaabinumbril helistamine ja probleemi kirjeldamine.
Enesetunne ja tervis. Tervis ja tervishoid. Tervishoiuasutused. Suhtlemine
kiirabiga. Oma tervisliku seisundi kirjeldamine. Ravimisviisid. Ravimid ja nende
mõju. Tervislikud eluviisid. Tervis ja tervislik eluviis (toitumine, treenimine).
Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Vaba aeg ja
harrastused. Reisifirmas. Reisielamused. Eesti vaatamisväärsused. Tee juhatamine.
Kultuuriüritused.

Õpiväljundid:
 saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: perekond, töö, kool, vaba
aeg, hobid jne;
 saab aru tekstidest, mis koosnevad sagedamini esinevatest sõnadest;
 oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval või huvipakkuval teemal;
 oskab lihtsate seotud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi;
 oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
 oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvipakkuval teemal;
 oskab kirjutada isiklikku kirja.

Kasutatavad õppevahendid. Põhiõpikuna kasutatakse I. Mangus, M. Simmul „Tere taas!
Eesti keele õpik A2-B1 tasemele“; lisaõpikutena kasutatakse L. Kingisepp, M. Kitsnik
„Naljaga pooleks“; M. Kitsnik „Eesti keele õpik vene õppekeelega koolile“, Tallinn, 2008;
Keeleklikk (https://www.keeleklikk.ee/et/welcome); Kutsekeel (www.kutsekeel.ee); Testest
B1-taseme testid (http://web.meis.ee/testest/).

Kellaaeg

(Teisipäev) 00:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X