Märts, 2019

This is a repeating event

21mar13:00Eesti keele kursus tasemele A1.2Курс эстонского языка для начинающих на уровень А1.2 (вторая часть курса А1), Пн 13.00 - 14.30 /Чт 10.45 - 12.15, преподаватель Гуннель Коба, 60 ак.ч., 560 евро (135 в месяц).2 Guests are attending

Rohkem

Kursuse Info

Курс эстонского языка для тех, кто никогда не учил этот язык. По окончании курса учащийся будет обладать элементарными знаниями для общения на эстонском языке: уметь представиться, немного рассказать о себе, пользоваться бытовой лексикой для описания обычной ежедневной деятельности, знать числа, время, дни недели, купить билеты или продукты и т.п. Курс состоит из 2-х частей: A1.1 и А1.2. Вашему вниманию предлагается модуль А1.2.

Koolituse А1.2 kogumaht on 120 ak/h, millest 60 ak/h on kontakttundide arv (tunnid koolis).

Õppe käigus läbitakse järgmised teemad:
Enda tutvustamine
Tegevused
Numbrid
Nädalapäevad
Kellaajad
Söögid ja joogid
Reisimine (piletite ostmine)
Nimisõnad
Omadussõnad
Kuud ja kuupäevad
Kohtumise kokkuleppimine
Tee juhatamine
Poes käimine
Riided ja jalanõud
Eesti rahvustoidud
Minu töö
Eesti tutvustamine

Õpiväljundid: kursuse lõppedes oskab õppija lihtlausete abil end tutvustada ning moodustada küsimusi, et ka teiste inimeste kohta teada saada. Õppija saab aru lihtsamast eestikeelsest tekstist ning oskab moodustada lauseid, mis puudutavad igapäevaseid tegevusi (nt enda tutvustamine, igapäevastest tegevustest rääkimine, poes/restoranis/kohvikus käimine). Õppija oskab küsida teed ning saab aru lihtsamatest juhenditest.

Õppejõud: Gunnel Koba, eesti keele filoloog BA.

 

Kellaaeg

(Neljapäev) 13:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

WordPress Themes
X