August, 2019

01aug13:00Event OverTööalane inglise keel A2-B1, 120 ak/h, minigrupiõpeT/N, kell 13.00 - 15.15, õpetaja Keidi Männik, 1350 EUR

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 240 ak/h, millest kontakttundide arv on 120 ak/h.

Inglise keel A2-B1 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Enda ning perekonna tutvustamine
Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt kui ka kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete/teenuste kirjeldamine
Reisiteenuste broneerimine/ostmine (komandeering)
Linna tutvustamine
Tööintervjuul tegemine
Ettevõttest presentatsiooni tegemine
Tuleviku plaanidest rääkimine
Arvete koostamine, maksud

Õpiväljundid:
A2B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid
ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Õppemeetodid:
Kuna grupid on väikesed (4-5 osalejat), siis keskendutakse peamiselt suulise väljendamisoskuse arendamisele, kuid kindlasti käiakse läbi A2B1 keeletaseme grammatika. Grupi väiksus võimaldab õpetajal kontsentreeruda õpilaste jaoks vajalikele teemadele ning arendada spetsiifilist ametialast keelt. Õpe toimub läbi mänguliste rollimängude ning samuti koostatakse dialooge ja ametialaseid tekste. Samuti võimaldab klassiruumi tehnika vaadata õppevideosid ning muid online õppekeskkondasi

Kellaaeg

(Neljapäev) 13:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X