September, 2019

16sep(sep 16)10:0011dec(dec 11)13:00Tööalane inglise keel B1-B2.1, 120 ak/h, minigrupiõpeE/T/K, kell 10.00 - 13.00, õpetaja Ingrid Lepp, 1350 EUR1 Guest is attending

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest kontakttundide arv on 120 ak/h.

B1 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Meedia roll ühiskonnas (sotsiaalmeedia, internet, ajalehed)
Majanduselu (peamised majandusharud Eestis, maksusüsteem)
Kombed, tavad ja tähtpäevad (tähtpäevade kirjeldamine)
Väliskülalised Eestis (tähtsaimad vaatamisväärsused ja nende kirjeldamine)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)

B2 taseme koolitus läbib järgmisi teemasid:
Erinevad töökohad (erinevate ametite kirjeldamine ning võrdlemine)
Majanduselu (peamised majandusharud Eestis, maksusüsteem)
Väliskülalised kontoris (ettevõtte tutvustamine, töökoha kirjeldamine)
Kliendisuhtlus (viisakusfraasid kõnes ja kirjas, kirjades kasutatavate lühendite tähendus)
Telefonivestlus (tööalased dialoogid ja rollimängud)
Erialane sõnavara (toodete ja teenuse kirjeldamine)
Ametikirjade koostamine (tööalaste kirjade kirjutamine, küsimuse esitamine, kirjadele vastamine, kaebuste kirjutamine ning nendele vastamine)
Finantsalane sõnavara
Majandusuudiste arutamine ning analüüsimine
Turundus (erinevad turunduskanalid)
Statistika (erinevate majandusvaldkondade statistiline analüüs)
Innovatsioon ja tootearendus (teadusteemaliste artiklite analüüs ja arutamine)
Ettevõtte tuleviku prognoosid (ettevõtte arendamine ja visioon)
Ärikirja koostamine (viisakas pöördumine ning kirja lõpetamine)

Õpiväljundid: õpilane oskab ladusalt suhelda juba nii tuttavatel kui ka uutel teemadel; oskab moodustada liitlauseid ning kasutada keerulisemaid sünonüüme; tunneb keerulisemaid väljendeid ning ütelusi; saab aru native speakeri kõnest, vaid mõned sõnad ja väljendid on tundmatud; oskab väljendada oma arvamust ning seda igakülgselt põhjendada; oskab koostada tekste nii igapäevastel teemadel kui ka keerulisemat ametialast kirja.

Õppemeetodid: Kursus viiakse läbi rühmatunnis. Kurusel arendatakse kõiki osaoskusi, st kõnelemise, kirjutamise, kuulamise ning lugemise oskust. Koolitus keskendub tööalase sõnavara õppimisele ning kasutamisele tööalastes vestlustes. Kõnelemisoskust aitavad edasi arendada erinevad rollimängud (nt tööintervjuu, väliskülalistele ettevõtte tutvustamine) kui ka erinevad sõnamängud. Kirjutamisoskust treenitakse kirjalike ülesannete kaudu, st motivatsioonikirja kirjutamine, ametikirja kirjutamine, reklamatsiooni kirjutamine ning sellele vastamine.
Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.
Õppematerjalid: “New Headway Pre-Intermediate”, fourth edition, “New Headway Upper-Intermediate”; John and Liz Soars; Oxford University Press 2012. “New Headway Intermediate”, fourth edition; Liz and John Soars, Oxford University Press 2012.
Nõuded õpingute lõpetamiseks, sh hindamismeetod ja -kriteeriumid:
Õppija osaleb vähemalt 80% ulatuses kontakttundides; sooritab kodutööd ja vahe- ning lõputestid.
Koolitaja kompetentsust tagava kvalifikatsiooni või õpi- või töökogemuse kirjeldus:
Koolitajal on magistrikraad inglise keele filoloogia erialal.

Kellaaeg

September 16 (Esmaspäev) 10:00 - Detsember 11 (Kolmapäev) 13:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Jah

OpenSpaces Still Available

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X