Mai, 2019

6may12:30Tööalane soome keel B1, 100 ak/h, minigruppE/K, kell 12.30 - 15.30, õpetaja Terje Rannaääre, 1125 EUROle esimene registreerimaks ennast kursusele

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht koos iseseisva tööga on 200 ak/h, millest kontakttundide arv (koolis toimuvad tunnid) on 100 ak/h.

Tööalane soome keel B1 taseme kursus käsitleb järgmisi teemasid:

Enda tutvustamine (olevikus ja minevikus)
Enda töökoha tutvustamine (tööülesanded, päevakava)
Kohtumiste kokkuleppimine
Ametikiri ning viisakusväljendid
Lühendid
Raamatupidamine (arvete koostamine)
Soome rahvuspühad (traditsioonid ja tavad)
Esemete kirjeldamine (tutvustamine)
Ametialane keel (vastavalt õppijate soovile)
Igapäevaste sündmuste arutamine (ajalehe artiklid)
Isikuomadused
Tööintervjuu ja motivatsioonikirja koostamine
Eesti ja Soome erinevused (kultuurilised erinevused)
Reisimine (komandeering ja puhkus)

Õpiväljundid: õpilane oskab suhelda juba tuttavatel igapäevastel teemadel; oskab moodustada liitlauseid ning kasutada sünonüüme; saab aru native speakeri kõnest, kui kasutatakse lihtsamaid lauseid ning kõneldakse aeglasemalt; oskab väljendada oma arvamust ning seda põhjendada; oskab koostada tekste igapäevastel teemadel ning lihtsamat ametialast kirja; saab aru tööalasest tekstist ning oskab moodustada tööalaseid kirju, e-maile ning muid tekste.

Iseseisva töö kirjeldus: Kirjalik ja/või suuline ettevalmistus vastavalt tunni sisule.

Kellaaeg

(Esmaspäev) 12:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Jah

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

WordPress Themes
X