Oktoober, 2019

This is a repeating event

02oct(oct 2)15:0022jul(jul 22)16:30Event OverEesti keel B1 (tasemeeksamiks ettevalmistav kursus)Курс эстонского языка на уровень В1, Пн/Ср 15.00 - 16.30, преподаватель Гуннель Кобв, 160 ак.ч, 1556 евро

Rohkem

Kursuse Info

Курс предназначен для тех, кто освоил язык на начальном уровне и перешёл к освоению среднего порогового уровня. В процессе обучения по коммуникативной методике Вы научитесь понимать собеседника и поддерживать беседу на такие темы, как: школьное образование, работа, политика,  традиции и обычаи, праздники, жильё, семья, здоровье, исторические события и т.п. Также Вы научитесь грамматически более правильно и стройно на эстонском языке выражать свои мысли и почувствуете себя более уверенно в общении со своими коллегами и знакомыми в повседневной жизни. Вашему вниманию предлагается второй модуль из четырёх от полного курса В1.

Курс В1 состоит из четырёх частей (модулей) по 40-60 ак.ч каждый в зависимости от количества учащихся в группе.

Õppe kogumaht on 320 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal
on 160 tundi ja iseseisva töö osakaal on 160 akadeemilist tundi.

Kursuse teemad:
Endast ja teistest rääkimine. Mina ja minu sugulased. Oma sõprade kirjeldamine.
Eluloo kirjutamine. Inimeste suhted ühiskonnas. Erirahvustest inimesed. Tuntud eestlased. Inimestevahelised suhted.
Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Eluase ja kinnisvara. Elukoha kirjeldus.
Koduümbrus ja selle kirjeldamine, kodused tööd. Mööbli soetamine. Kodumasinad.
Uue korteri valimine ja ost.
Keskkond, kohad, loodus, ilm. Loodus, vaatamisväärsused. Kliima. Ilmateade.
Loodusvarad. Keskkonnaga seotud probleemid.
Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Keeleõppimise nipid. Kodukoha kultuurilugu ja
vaatamisväärsused. Riiklikud tähtpäevad.
Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted. Hariduse omandamine.
Täienduskoolitused. Elukutsed ja tööülesanded. Töökohale kandideerimine.
Tööintervjuu.
Avalikud asutused. Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja
hinnad. Vestlused teenindusasutustes: kingsepp, võtmeabi, ilusalong, keemiline
puhastus, söögikohad jne. Kaubaliigid, soovitud kauba küsimine, info küsimine kauba
hinna, kvaliteedi, omaduste kohta. Kodakondsus- ja Migratsiooniasutuses. Päästeamet:
hädaabinumbril helistamine ja probleemi kirjeldamine.
Enesetunne ja tervis. Tervis ja tervishoid. Tervishoiuasutused. Suhtlemine
kiirabiga. Oma tervisliku seisundi kirjeldamine. Ravimisviisid. Ravimid ja nende
mõju. Tervislikud eluviisid. Tervis ja tervislik eluviis (toitumine, treenimine).
Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Vaba aeg ja
harrastused. Reisifirmas. Reisielamused. Eesti vaatamisväärsused. Tee juhatamine.
Kultuuriüritused.

Õpiväljundid:

saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: perekond, töö, kool, vaba
aeg, hobid jne.;
 saab aru tekstidest, mis koosnevad tihedamini esinevatest sõnadest;
 oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval või huvi pakkuval teemal;
 oskab lihtsate seotud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi;
 oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
 oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal;
 oskab kirjutada isiklikku kirja.

Põhiõpikuna kasutatakse L. Kingisepp, M. Kitsnik
„Naljaga pooleks“, lisaõpikutena kasutatakse I. Mangus, M. Simmul „Tere taas!
Eesti keele õpik B1-B2 tasemele“.

 

 

 

Kellaaeg

Oktoober 2 (Kolmapäev) 15:00 - Juuli 22 (Kolmapäev) 16:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

4rsvpsNeeded for the event to happen

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X