Oktoober, 2019

02oct(oct 2)09:0011dec(dec 11)10:30Event OverEesti keele B2.1 tasemeeksamiks ettevalmistav kursus, 40 ak/hКурс эстонского языка на уровень В2.1, Вт/Чт, 09.00 - 10.30, преподаватель Gunnel Koba, 384 EUR + учебник

Rohkem

Kursuse Info

Курс предназначен для тех, кто освоил эстонский язык на уровень В1 и хотел бы продолжить изучение. Вашему вниманию предлагается первая часть курса из четырёх – В2.1 (40 ак.ч). Вы научитесь более связно и подробно излагать свои мысли, читать и понимать аутентичные тексты на эстонском языке, воспринимать на слух живую эстонскую речь, поддерживать диалог с носителем языка. После окончания курса В2.1 Вы можете перейти к продолжающему курсу В2.2.

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 40 tundi ja iseseisva töö osakaal on 40 akadeemilist tundi. 

Kursuse B2 teemad:
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Endast ja teistest rääkimine.
 • Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Eluase ja
  kinnisvara.
 • Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja
  hinnad.
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm.
 • Tervis ja tervishoid.
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Turvalisus.
 • Majandus- ja õigussuhted.
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused.
 • Meedia.
 • Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused.
Õpiväljundid:

kursuse lõpetaja mõistab vahetus suhtluses ja meediast kuuldut/loetut nii tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka
vabas vestluses;
 peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre
ja soovitusi;
 mõistab ametiasutustes kasutatavaid keerulisemaid tekste.
 oskab leida infot ja teha info põhjal kirjalikke ja suusõnalisi üldistusi;
 oskab kirjutada paljudel teemadel üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist,
ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid;
 tema sõnavara on ulatuslik selleks, et jätkata erialase keele õppimisega.

Põhiõpikuna kasutatakse A. Siirak „Kõnele ja kirjuta
õigesti“; lisaõpikutena kasutatakse M. Kitsnik, L. Kingisepp „Avatud uksed“; M. Pesti, H.Ahi, „T nagu Tallinn“; M. Sooneste „Eesti keele õpik“. Kutsekeel (www.kutsekeel.ee). Testest B2 taseme testid (http://web.meis.ee/testest/).

 

 

Kellaaeg

Oktoober 2 (Kolmapäev) 09:00 - Detsember 11 (Kolmapäev) 10:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X