Oktoober, 2019

This is a repeating event

08oct(oct 8)09:0028jul(jul 28)10:30Event OverEesti keele B2 tasemeeksamiks ettevalmistav kursus, 160 ak/hКурс эстонского языка на уровень В2, Вт/Чт, 09.00 - 10.30, преподаватель Gunnel Koba, 1556 EUR

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 300 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 160 tundi ja iseseisva töö osakaal on 140 akadeemilist tundi.

Kursuse teemad:
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Endast ja teistest rääkimine.
 • Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Eluase ja
  kinnisvara.
 • Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja
  hinnad.
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm.
 • Tervis ja tervishoid.
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Turvalisus.
 • Majandus- ja õigussuhted.
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused.
 • Meedia.
 • Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused.
Õpiväljundid:

kursuse lõpetaja mõistab vahetus suhtluses ja meediast kuuldut/loetut nii tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka
vabas vestluses;
 peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre
ja soovitusi;
 mõistab ametiasutustes kasutatavaid keerulisemaid tekste.
 oskab leida infot ja teha info põhjal kirjalikke ja suusõnalisi üldistusi;
 oskab kirjutada paljudel teemadel üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist,
ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid;
 tema sõnavara on ulatuslik selleks, et jätkata erialase keele õppimisega.

Põhiõpikuna kasutatakse A. Siirak „Kõnele ja kirjuta
õigesti“; lisaõpikutena kasutatakse M. Kitsnik, L. Kingisepp „Avatud uksed“; M. Pesti, H.Ahi, „T nagu Tallinn“; M. Sooneste „Eesti keele õpik“. Kutsekeel (www.kutsekeel.ee). Testest B2 taseme testid (http://web.meis.ee/testest/).

 

 

Kellaaeg

Oktoober 8 (Teisipäev) 09:00 - Juuli 28 (Teisipäev) 10:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Osalejad (Osavõtjaid 4)

AK+2

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X