November, 2019

19nov(nov 19)17:3012mar(mar 12)19:00Itaalia keel B1.1, 60 ak/h, inglise ja vene keele baasil, T/N 17.30 - 19.00, 7-8 in. grupisКурсы итальянского на уровень В1.1, Вт/ЧТ 17.30 - 19.00, преподаватель Pier Paola Luppi, 384 EUR1 Guest is attending

Rohkem

Kursuse Info

Auditoorsete tundide maht / Количество аудиторных часов: 60  ак.ч. Iseseisva õppetöö maht on 40 ak.t. Õppe kogumaht on 100 ak.t.

 Õpiväljundud / Коммуникативные навыки: 

 • Küsida infot / Узнавать информацию 
 • Väljendada oma arvamust / Выражать мнение 
 • Avaldada kahtlust / Выражать сомнение 
 • Nõusolekut ja mittenõustumist väljendada / Выражать согласие и несогласие 
 • Imestust väljendada / Выражать удивление 
 • Hukkamõistu  väljendada / Выражать неодобрение 
 • Küsida põhjust / Спрашивать причину 
 • Motiveerida / Мотивировать 
 • Puudustele ja positiivsetele omadustele tähelepanu juhtida / Указывать на положительные и отрицательные стороны чего-либо 
 • Kirjeldada esemeid / Описывать предмет 
 • Teha pakkumine / Делать предположение 
 • Anda seletusi / Давать объяснения 
 • Jätta sõnumit / Оставлять сообщение 
 • Pakkuda abi / Предлагать помощь 

Õigekeelsus / Грамматика: 

 • Mineviku vormide erinevused / Различия между прошедшими временами.
 • Enneminevik / Предпрошедшее время 
 • Verbid “metterci” / Глаголы metterci 
 • Qualsiasi 
 • Siduvad asesõnad / Относительные местоимения il/la quale, i/le quali 
 • Verbi “dovere” kasutamine oletamise eesmärgil / Употребление глагола dovere для выражения предположения 
 • Asesõnad / Местоимения (diretti и indiretti)
 • Kuuluvusomadussõnad / Притяжательные местоимения 
 • Tingiv kõneviis / Cослагательное наклонение (condizionale)
 • Abisõna “ci” objekti väljendamiseks/ Частица ci для выражения дополнений 

Sõnavara / Лексика: 

 • Linnad / Города 
 • Geograafia / География 
 • Objektid / Объекты 
 • Inimese iseloom / Характер человека 
 • Sõnumid / Сообщения 
 • Telefonikõned / Телефонные разговоры

Kultuur / Культура: 

 • Itaalia ja itaallased / Италия и итальянцы
 • Igapäevane elu Itaalias / Повседневная жизнь в Италии
Õpikud: Nuovo Espresso 2, Grammatica pratica, I verbi italiani, Nuovo progetto italiano 1, Bar Italia

Õpetajaks on Pier Paola Luppi, kelle itaalia keele võõrkeelena õpetamisõigus on kinnitatud sertifikaadiga Ditals.

Kellaaeg

November 19 (Teisipäev) 17:30 - Märts 12 (Neljapäev) 19:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Jah (1)

OpenSpaces Still Available

Osalejad (Osavõtjaid 1)

AB

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X