Oktoober, 2019

14oct(oct 14)12:0019jun(jun 19)15:00Tööalane inglise keel A1-B1, 220 ak/h, minigruppE/K, kell 12.00 - 15.00, õpetaja Maarit Alas, 2475 EUROle esimene registreerimaks ennast kursusele

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 440 ak/h, millest kontakttundide arv on 220 ak/h.

Inglise keel A1-B1 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Tähestik ja hääldus
Numbrid, nädalapäevad, kuud, aastaajad
Asesõnad ja tegusõnad
Küsimuste moodustamine
Päevakava tutvustamine
Abitegusõnad ja infinitiivi moodustamine
Ilmafraasid
Omadussõnad
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel (korteri kirjeldamine, ostmine)
Haigeks jäämine
Enda ning perekonna tutvustamine
Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt kui ka kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete/teenuste kirjeldamine
Reisiteenuste broneerimine/ostmine (komandeering)
Linna tutvustamine
Tööintervjuul tegemine
Ettevõttest presentatsiooni tegemine
Tuleviku plaanidest rääkimine
Arvete koostamine, maksud

Õpiväljundid:
A1-B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid
ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Kellaaeg

Oktoober 14 (Esmaspäev) 12:00 - Juuni 19 (Reede) 15:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Jah

OpenSpaces Still Available

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X