Oktoober, 2019

14oct(oct 14)14:0005jun(jun 5)16:15Tööalane vene keel A1-B1, intensiivkursus, 220 ak/h, minigrupp (4-5 inimest grupis)E/K/R, kell 14.00 - 16.15, õpetaja Svetlana Jevstratova, 2475 EUROle esimene registreerimaks ennast kursusele

Rohkem

Kursuse Info

Koolituse kogumaht on 440 ak/h, millest auditoorsete tundide maht on 220 ak/h (tunnid koolis koha peal).

Kursusel läbitavad teemad:

Tähestik
Sõnade moodustamine
Küsisõnad, tegusõnad, asesõnad
Enda ja perekonna tutvustamine
Numbrid, kellaajad, kuud ja aastaajad
Ilma fraasid
Päevakava tutvustamine (tegusõnad)
Abitegusõnad
Nimisõna erinevad vormid
Omadussõna (isikute ja objektide iseloomustamine)
Tooted ja teenused (nimisõnad ja omadussõnad)
Kohtumise kokkuleppimine
Toote/teenuse esitlemine
Ametikiri (viisakusväljendid)
Väliskülaliste vastuvõtmine
Linna tutvustamine, tee juhatamine
Reisimine (reisi planeerimine, piletite ja hotelli broneerimine)
Eluase
Erinevad ametiasutused
Pühad ja tähtpäevad
Eesti tutvustamine
Teenindusvaldkonna keel
+ õpilastele vajalik tööalane keel

Õpiväljundid: õpilane mõistab keskmise keerukusastmega igapäevast ning tööalast teksti; õpilane oskab koostada kergemaid ametialaseid kirju ning väljendada end korrektselt ametialastes telefonivestlustes; õpilane suudab arendada vestlust nii igapäevastel teemadel kui ka ametialastes vestlustes juba tuttavas kontekstis; õpilane kasutab kõnes liitlauseid.

Kellaaeg

Oktoober 14 (Esmaspäev) 14:00 - Juuni 5 (Reede) 16:15

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Jah

OpenSpaces Still Available

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X