September, 2021

21sep16:00Kursus on lõppenudEesti keel B1 (tasemeeksamiks ettevalmistav kursus) onlineКурс эстонского языка на уровень В1 он-лайн, Вт/Чт 16.00 - 17.30, преподаватель Анне Михкельсон, 160 ак.ч, 1556 евро (В1.1 - 40 ак.ч., 384 евро)

Kursuse Info

Курс предназначен для тех, кто освоил язык на начальном уровне и перешёл к освоению среднего порогового уровня. В процессе обучения по коммуникативной методике Вы научитесь понимать собеседника и поддерживать беседу на такие темы, как: школьное образование, работа, политика,  традиции и обычаи, праздники, жильё, семья, здоровье, исторические события и т.п. Также Вы научитесь грамматически более правильно и стройно на эстонском языке выражать свои мысли и почувствуете себя более уверенно в общении со своими коллегами и знакомыми в повседневной жизни. 

Koolituse B1 kogumaht on 250 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 160  tundi ja iseseisva töö osakaal on 90 akadeemilist tundi. Kursuse maksumus on 1556 eurot (õppematerjalid on hinna sees).

Kursuse teemad:

Endast ja teistest rääkimine. Mina ja minu sugulased. Oma sõprade kirjeldamine.
Eluloo kirjutamine. Inimeste suhted ühiskonnas. Erirahvustest inimesed. Tuntud eestlased. Inimestevahelised suhted.
Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Eluase ja kinnisvara. Elukoha kirjeldus.
Koduümbrus ja selle kirjeldamine, kodused tööd. Mööbli soetamine. Kodumasinad.
Uue korteri valimine ja ost.
Keskkond, kohad, loodus, ilm. Loodus, vaatamisväärsused. Kliima. Ilmateade.
Loodusvarad. Keskkonnaga seotud probleemid.
Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Keeleõppimise nipid. Kodukoha kultuurilugu ja
vaatamisväärsused. Riiklikud tähtpäevad.
Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted. Hariduse omandamine.
Täienduskoolitused. Elukutsed ja tööülesanded. Töökohale kandideerimine.
Tööintervjuu.
Avalikud asutused. Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja
hinnad. Vestlused teenindusasutustes: kingsepp, võtmeabi, ilusalong, keemiline
puhastus, söögikohad jne. Kaubaliigid, soovitud kauba küsimine, info küsimine kauba
hinna, kvaliteedi, omaduste kohta. Kodakondsus- ja Migratsiooniasutuses. Päästeamet:
hädaabinumbril helistamine ja probleemi kirjeldamine.
Enesetunne ja tervis. Tervis ja tervishoid. Tervishoiuasutused. Suhtlemine
kiirabiga. Oma tervisliku seisundi kirjeldamine. Ravimisviisid. Ravimid ja nende
mõju. Tervislikud eluviisid. Tervis ja tervislik eluviis (toitumine, treenimine).
Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Vaba aeg ja
harrastused. Reisifirmas. Reisielamused. Eesti vaatamisväärsused. Tee juhatamine.
Kultuuriüritused.

Õpiväljundid:

saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: perekond, töö, kool, vaba
aeg, hobid jne.;
 saab aru tekstidest, mis koosnevad tihedamini esinevatest sõnadest;
 oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval või huvi pakkuval teemal;
 oskab lihtsate seotud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi;
 oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
 oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal;
 oskab kirjutada isiklikku kirja.

Põhiõpikuna kasutatakse L. Kingisepp, M. Kitsnik
„Naljaga pooleks“, lisaõpikutena kasutatakse I. Mangus, M. Simmul „Tere taas!
Eesti keele õpik B1-B2 tasemele“.

Koolituse lõpetamise tingimus:

Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Õpetaja:

Anne Mihkelson, eesti keele õpetaja ja kogenud pedagoog, aastas 1999 on lõpetanud Virumaa Kõrgkooli erialal eesti keele õpetaja vene  õppekeelega koolis. Nüüd Anne on Tartu Ülikooli magistrant erialal eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Анне Михкельсон  – опытный преподаватель эстонского языка с большим опытом преподавания в общеобразовательной школе. Анне закончила в 1999 году Высшую школу Вирумаа по  специальности преподаватель эстонского языка и литературы в школе с русским языком обучения.. Сейчас Анне – магистрант Тартуского университета по специальности эстонский язык и литература.

 

 

 

Rohkem

Kellaaeg

(Teisipäev) 16:00

Aadress

City Keeltekool

Tartu mnt 14 - 5, Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tartu mnt 14 - 5, Tallinn, 10117

City KeeltekoolTartu mnt 14 - 5, Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

2rsvpsNeeded for the event to happen

Osalejad Osavõtjaid 2

KB

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X