Jaanuar, 2020

This is a repeating event

06jan(jan 6)09:0026aug(aug 26)10:30Event OverEesti keele kursus tasemele A1Курс эстонского языка для начинающих на уровень А1, Пн/Ср 9.00- 10.00, преподаватель Гуннель Коба, 120 ак.ч., 1350 евро (модуль А1.1 40 ак.ч - 450 евро)

Rohkem

Kursuse Info

Курс эстонского языка для тех, кто никогда не учил этот язык. По окончании курса учащийся будет обладать элементарными знаниями для общения на эстонском языке: уметь представиться, немного рассказать о себе, пользоваться бытовой лексикой для описания обычной ежедневной деятельности, знать числа, время, дни недели, купить билеты или продукты и т.п. Курс состоит из 3-х частей: A1.1, А1.2 и А1.3.  Предлагаем Вашему вниманию модуль А1.1. (40 ак.ч).

Koolituse А1 kogumaht on 240 ak/h, millest 120 ak/h on kontakttundide arv (tunnid koolis).

Õppe käigus läbitakse järgmised teemad:
Enda tutvustamine / Знакомство и представление
Tegevused / Разные виды деятельности
Numbrid / Цифры
Nädalapäevad / Дни недели
Kellaajad / Время
Söögid ja joogid / Еда и напитки
Reisimine (piletite ostmine) / Поездки (покупка билетов)
Nimisõnad / Существительные
Omadussõnad / Прилагательные
Kuud ja kuupäevad / Месяцы и дни недели
Kohtumise kokkuleppimine / Согласование встречи
Tee juhatamine / Как пройти?
Poes käimine / Поход по магазинам
Riided ja jalanõud / Одежда и обувь
Eesti rahvustoidud / Эстонская кухня
Minu töö / Моя работа
Eesti tutvustamine / Рассказ об Эстонии

Õpiväljundid: kursuse lõppedes oskab õppija lihtlausete abil end tutvustada ning moodustada küsimusi, et ka teiste inimeste kohta teada saada. Õppija saab aru lihtsamast eestikeelsest tekstist ning oskab moodustada lauseid, mis puudutavad igapäevaseid tegevusi (nt enda tutvustamine, igapäevastest tegevustest rääkimine, poes/restoranis/kohvikus käimine). Õppija oskab küsida teed ning saab aru lihtsamatest juhenditest.


Koolituse lõpetamise tingimused: Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Õppejõud:
Gunnel Koba – Tartu Ülikool, eesti keel võõrkeelena; bakalaureuse kraad (diplomi number BA 014023) ja magistrikraad. Käesoleval ajal on Gunnel alustanud Tartu Ülikoolis magistriõpinguid samal erialal. Gunnel on õpetanud eesti keelt nii inglise kui ka vene keele baasil erinevates keeltekoolides ning olnud keeleklubide eestvedajaks ning projektijuhiks. Gunnel on saanud mentori väljaõppe ning on olnud mentoriks kahele vene gümnaasiumi õpetajale. Samuti on Gunnel Koba osalenud mitmel õpetajate täienduskoolitusel, sealhulgas välislektorite koolitustel. Gunnel on ka keeleklubi Ubin MTÜ juhatuse liige ning eesti keele õpetaja.

 

 

Kellaaeg

Jaanuar 6 (Esmaspäev) 09:00 - August 26 (Kolmapäev) 10:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

2rsvpsNeeded for the event to happen

Osalejad Osavõtjaid 2

SPVE

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X