Juuli, 2020

02jul(jul 2)17:3015sep(sep 15)19:00Itaalia keel B1.1, 40 ak/h, inglise ja vene keele baasil, T/N 17.30 - 19.00, 4-5 in. grupisКурсы итальянского на уровень В1.1, Вт/ЧТ 17.30 - 19.00, 40 ак.ч., преподаватель Pier Paola Luppi, 384 EUR1 Guest is attending

Rohkem

Kursuse Info

Auditoorsete tundide maht / Количество аудиторных часов: 60  ак.ч. Iseseisva õppetöö maht on 40 ak.t. Õppe kogumaht on 100 ak.t.

 Õpiväljundud / Коммуникативные навыки: 

 • Küsida infot / Узнавать информацию 
 • Väljendada oma arvamust / Выражать мнение 
 • Avaldada kahtlust / Выражать сомнение 
 • Nõusolekut ja mittenõustumist väljendada / Выражать согласие и несогласие 
 • Imestust väljendada / Выражать удивление 
 • Hukkamõistu  väljendada / Выражать неодобрение 
 • Küsida põhjust / Спрашивать причину 
 • Motiveerida / Мотивировать 
 • Puudustele ja positiivsetele omadustele tähelepanu juhtida / Указывать на положительные и отрицательные стороны чего-либо 
 • Kirjeldada esemeid / Описывать предмет 
 • Teha pakkumine / Делать предположение 
 • Anda seletusi / Давать объяснения 
 • Jätta sõnumit / Оставлять сообщение 
 • Pakkuda abi / Предлагать помощь 

Õigekeelsus / Грамматика: 

 • Mineviku vormide erinevused / Различия между прошедшими временами.
 • Enneminevik / Предпрошедшее время 
 • Verbid “metterci” / Глаголы metterci 
 • Qualsiasi 
 • Siduvad asesõnad / Относительные местоимения il/la quale, i/le quali 
 • Verbi “dovere” kasutamine oletamise eesmärgil / Употребление глагола dovere для выражения предположения 
 • Asesõnad / Местоимения (diretti и indiretti)
 • Kuuluvusomadussõnad / Притяжательные местоимения 
 • Tingiv kõneviis / Cослагательное наклонение (condizionale)
 • Abisõna “ci” objekti väljendamiseks/ Частица ci для выражения дополнений 

Sõnavara / Лексика: 

 • Linnad / Города 
 • Geograafia / География 
 • Objektid / Объекты 
 • Inimese iseloom / Характер человека 
 • Sõnumid / Сообщения 
 • Telefonikõned / Телефонные разговоры

Kultuur / Культура: 

 • Itaalia ja itaallased / Италия и итальянцы
 • Igapäevane elu Itaalias / Повседневная жизнь в Италии
Õpikud: Nuovo Espresso 2, Grammatica pratica, I verbi italiani, Nuovo progetto italiano 1, Bar Italia
Koolituse lõpetamise tingimused (условия окончания курсов):
Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.
В процессе обучения учащийся выполняет как устные, так и письменные промежуточные тесты. В конце курса учащийся выполняет заключительный письменный тест, в процессе которого проверяются полученные знания (письменно и устно), усвоение грамматики и понимание текстов. Умение выражать свои мысли на изучаемом языке проверяются в форме диалога, в процессе которого проверяется, может ли учащийся общаться на изучаемом языке на соответствующем  уровне. Свидетельство об окончании курсов выдаётся учащемуся, у которого промежуточные и заключительный тесты выполнены по меньшей мере на 60%.
Преподаватель: Курс ведёт магистр философии и сертифицированный преподаватель итальянского языка Пьер Паола Луппи. Пьер Паола в 2007 году окончила философский факультет Миланского университета Сан Рафаэля. В 2009 году она окончила в Университете Иностранцев Сиенны (Università per stranieri di Siena) курсы  преподавателей итальянского языка как иностранного и сдала международный сертификационный экзамен Ditals (международный сертификат, дающий право на преподавание итальянского языка как иностранного во всём мире). Пьер Паола Луппи училась также в МГУ и сдала экзамен ТРКИ-3 на знание русского языка на высший уровень. Она всегда энергична и жизнерадостна. На уроках она делает упор на коммуникативной методике и общении.
Õpetaja: Pier Paola Luppi lõpetas Filosoofia eriala (MA) Milaanos, San Raffaele Ülikoolis (2002 – 2007). Aastal 2009 osales ta itaalia keele õpetajate kursusel, kus õpetati, kuidas õpetada itaalia keelt välismaalastele
(Università per stranieri di Siena) ja samuti läbis Pier Paola Ditalsi eksami (rahvusvaheliselt tunnustatud tunnistus, mis annab õiguse õpetada itaalia keelt välismaalastele kogu maailmas). Pier Paola Luppi õppis ka Moskva riiklikus ülikoolis aastal 2009 ning sooritas TRKI 3. järgu eksami (vene keele kui võõrkeele eksami) kõrgemal tasemel. Pier Paola Luppi on alati energiline ning rõõmsameelne. Tundides rõhub Pier Paola suhtlemisele ning kommunikatiivsetele meetodidele.

Kellaaeg

Juuli 2 (Neljapäev) 17:30 - September 15 (Teisipäev) 19:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Please let us know if you can make it to the event.

Jah (1)

OpenSpaces Still Available

Osalejad Osavõtjaid 1

AB

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X