Juuni, 2020

02jun(jun 2)11:0029oct(oct 29)12:30Event OverSaksa keele kursus A1 (algajatele) saksa keele baasil, 80 ak/h, T/N kell 11.00 - 12.30Курс немецкого языка для начинающих на уровень А1, 80 ак.ч, Вт/Чт 11.00 - 12.30, преподаватель Маргарита Алексахина, стоимость A1.1 (40 AK) 450 € + А1.2 (40 АК) 450 €

Rohkem

Kursuse Info

Saksa keele A1 kursus ei eelda eelteadmisi.
Pärast kursuse edukat läbimist pakutakse jätkata saksa keele õppimist.

Õppe kogumaht.

Õppe kogumaht on 120 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 80 tundi ja iseseisva töö osakaal on 40
akadeemilist tundi.

Õppe maksumus:

kursus  koosneb kahest moodulist maksumusega 450 € igaüks. Kogu kursuse hind on 900 €. Mooduli A1.1 hind on 450 €, mooduli A1.2 hind on 450 €.

Õpiväljundid

• saab aru saksakeelsetest lausetest ja igapäevaselt kasutatavatest väljenditest, mis seostuvad talle oluliste valdkondadega (näiteks info enda ja pere kohta, sisseostude
tegemine, kodukoht, töö); • tuleb toime igapäevastes suhtlusolukordades, mis nõuavad otsest ja lihtsat infovahetust tuttavatel teemadel;
• oskab lihtsate fraaside ja lausete abil kirjeldada oma perekonda, teisi inimesi ja elutingimusi ning väljendada oma vajadusi; • oskab kirjutada üldsõnalisi tekste,
isiklikke kirju ja teateid igapäevateemadel ning mõistab põhilisi grammatilisi konstruktsioone.

Õppe sisu ja temaatiline alajaotus (темы курса):

A1.1 (40 ak.t)

1. Mina ja minu sugulased. esitlus ja tervitused, päritolu, perekond, tutvumine. / Я и мои родные, представление, приветствие, происхождение, семья, знакомство.
2. Igapäevane rutiin: Kodu ja kodukoht. Kodu ja selle asukoha kirjeldamine, mööbliesemed ja kodutehnika, kommunaalmaksed. Saage aru korterireklaamidest. / Повседневность: дом и описание, где он находится, предметы интерьера и бытовая техника, оплата коммунальных платежей.
3. Kodutööd, kellaajad. / Виды домашних работ, время.
4.  Poes. info küsimine kauba hinna. Riidepoes müüjaga suhtlemine. / В магазине. Как спросить цену товара.
5. Rääkige endast, küsige lisateavet. Avalikud asutused. Teenindus. / Рассказ о себе, как узнать дополнительную информацию о человеке. Публичные места. Обслуживание.
6. Söök ja jook. Toiduained ja joogid. Sisseostude tegemine. / Еда и напитки. Продукты.
7. Tervis. Kehaosad, tervisliku seisundi kirjeldamine, ravimite ostmine, arsti juurde aja kinni panemine. Arsti juures. Arstide vastuvõtuajad. Spordiga tegelemine, tervislik toitumine. / Здоровье. Части тела, самочувствие, покупки лекарств, запись на приём к врачу. У врача. Приёмные часы врача. Занятия спортом, здоровое питание.
8. Vaba aeg. Hobby. Hotel teavet. Jaamas. / Свободное время. Хобби. Путешествия: бронирование времени в отеле. На вокзале.

A1.2 (40 ak.t):

9. Loodus. Ilm. Ilma kirjeldamine, ilmateated. / Природа. Погода. Прогноз погоды.
10. Kultuur. Kultuurilugu ja vaatamisväärsused. Riiklikud pühad ja tähtpäevad. Keeled. / Культура. История культуры и достопримечательности. Государственные праздники. Время.
11. Tööd. Haridus. Räägi elukutsest, mõista professionaalseid telefonikõnesid, mõista töökuulutusi. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted. Hariduse omandamine. / Работа. Образование. Поговорим о специальности. Понимание телефонных разговоров по работе.  Понимание смысла объявлений о работе.

Курс немецкого языка для начинающих на уровень А1 предполагает обучение в объёме 64 аудиторных академических часов и 22 ак.ч самостоятельных занятий.

Ступень А1 рассчитана на 9-12 тем. Каждая тема
включает в себя 4-5 уроков. Темы уроков касаются повседневной жизни, информации о человеке и егo ближайшем окружении, посещении общедоступных мест (семья, учеба, работа, посещение магазина и.т. д., отдых). Кроме того отведены часы на тематическое повторение и проверку усвоения, а для начинающих время на усвоение основных правил произношения, чтения и письма.

В процессе обучения Вы научитесь:

сможете понимать и применять знакомые, повседневные выражения и простые предложения. Вы будете в состоянии представиться и представить других людей, а также задать им
касающиеся повседневных тем вопросы: например: где они живут, кого они знают, как можно куда-то пройти или какие предметы у них есть. Сможете сами ответить на вопросы подобного рода. Вы сможете объясниться с другими людьми, если Ваши собеседники говорят медленно и отчётливо, а также готовы Вам помочь в беседе. Вы научитесь читать и понимать несложные тексты и считать.
Вы сможете понимать часто употребляемые выражения, связанные по смыслу и по определенным темам. Сможете объясниться в повседневных ситуациях, поддержать диалог в ситуациях простого и прямого обмена информацией, касающейся знакомых и привычных вещей. Например, сможете описать простыми словами собственное происхождение и образование, что Вас окружает, а также расспросить собеседника о том же. Вы сможете описать и понять простые задания и указания,
узнать информацию, прочитать объявления и понять простые тексты, ответить письменно на вопросы, не требующие распространенных ответов.

Koolituse lõpetamise tingimused (условия окончания курсов):
Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.
В процессе обучения учащийся выполняет как устные, так и письменные промежуточные тесты. В конце курса учащийся выполняет заключительный письменный тест, в процессе которого проверяются полученные знания (письменно и устно), усвоение грамматики и понимание текстов. Умение выражать свои мысли на изучаемом языке проверяются в форме диалога, в процессе которого проверяется, может ли учащийся общаться на изучаемом языке на соответствующем  уровне. Свидетельство об окончании курсов выдаётся учащемуся, у которого промежуточные и заключительный тесты выполнены по меньшей мере на 60%.

Преподаватель Маргарита Алексахина, филолог, преподаватель немецкого языка, окончила Лейпцигский университет в Германии, имеет степень магистра.

Kellaaeg

Juuni 2 (Teisipäev) 11:00 - Oktoober 29 (Neljapäev) 12:30

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

Osalejad Osavõtjaid 3

AM+1

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X