Veebruar, 2020

26veb(veb 26)12:3029jan(jan 29)15:00Tööalane inglise keel A1-B1, 220 ak/h, minigruppT/N, kell 12.30 - 15.00, õpetaja Keidi Männik, 2475 EUR1 Guest is attending

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 440 ak/h, millest kontakttundide arv on 220 ak/h.

Inglise keel A1-B1 kursusel läbitakse järgmised teemad:

Tähestik ja hääldus
Numbrid, nädalapäevad, kuud, aastaajad
Asesõnad ja tegusõnad
Küsimuste moodustamine
Päevakava tutvustamine
Abitegusõnad ja infinitiivi moodustamine
Ilmafraasid
Omadussõnad
Söögid ja joogid
Korter ja mööbel (korteri kirjeldamine, ostmine)
Haigeks jäämine
Enda ning perekonna tutvustamine
Töökoha tutvustamine ning kirjeldamine
Ametialaste kirjade koostamine ning vastamine
Viisakas pöördumine suuliselt kui ka kirjalikult
Teenindusvaldkonna keel
Esemete/teenuste kirjeldamine
Reisiteenuste broneerimine/ostmine (komandeering)
Linna tutvustamine
Tööintervjuul tegemine
Ettevõttest presentatsiooni tegemine
Tuleviku plaanidest rääkimine
Arvete koostamine, maksud

Õpiväljundid:

A1-B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid
ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.


Koolituse lõpetamise tingimused:

Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Õpetaja:

Keidi Männik on lõpetanud Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala ja omandanud Bridge TEFL akredeeritud koolitusel TEFL (Teaching English as a foreign language) sertifikaadi, kus ta omandas oskused õpetada inglise keelt teise keelena. Lisaks on Keidi läbinud koolituse Language & English for Business,  mis toimus Inglismaal koolis nimega ELC (The English Language Center), mille raames õpiti, kuidas õpetaja ärialast inglise keelt.

Kellaaeg

Veebruar 26 (Kolmapäev) 12:30 - Jaanuar 29 (Reede) 15:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Palun registreerige ennast kursusele allpool oleva vormi läbi.

Please let us know if you can make it to the event.

Jah

OpenSpaces Still Available

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X