Jaanuar, 2020

27jan01aprEvent OverRootsi keel A1, 40 ak/h, minigruppE/K, kell 12.00 - 13.30, õpetaja Anne Roovere, 384 EUR

Rohkem

Kursuse Info

Kursuse kogumaht on 80 ak/h, millest auditoorsete tundide arv on 40 ak/h.

Kursusel läbitavad teemad:

Enese tutvustamine
Perekonnaliikmed ja sugulusastmed
Kohtumise planeerimine
Nädalapäevad, numbrid, kuupäevad, kellaajad
Päevakava tutvustamine
Tulevik ja planeeritavad tegevused
Omadussõnad (värvid ja muud omadussõnad esemete kirjeldamiseks)
Ilmafraasid
Söök ja jook
Reisimine (komandeering Rootsis: lennupiletite, hotelli broneerimine, kohtumise kokku leppimine)
Traditsioonid ja pühad Rootsis

Õpik:

Rivstart, Svenska för nybörjare, online õppevahendid ja teised õpetaja poolt koostatud õppematerjalid.

Õpiväljundid:

Õpilane oskab lihtlausetega tutvustada ennast ning enda perekonda; oskab koostada lihtsamaid ametialaseid e-kirjasid; tunneb teenindusalaseid väljendeid; saab aru aeglasest native speakeri kõnest juba tuttaval teemal; saab aru lihtsamast igapäevaelu puudutavast tekstist.

Õppemeetod:

Rõhk on suhtlemisel, rollimängudel, dialoogidel; samuti harjutame kirjalikku oskust, st e-mailide
koostamist. Loomulikult õpime seejuures grammatikat – mänguliselt, lõbusalt ja tõhusalt 🙂

Koolituse lõpetamise tingimused:

 

Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Õppejõud:

Anne Roovere, Tartu Ülikool MA.
Rootsi keelega on Anne Roovere olnud seotud alates 1998. aastast, kui ta hakkas õppima Noarootsi Gümnaasiumis. Vahepeal elas ja õppis ta aasta Rootsis ning 2001. aastal alustas rootsi keele õpingutega Tartu Ülikoolis. 2005. aastal omandas Anne seal rootsi keele erialal bakalaureusekraadi ning 2008. aastal magistrikraadi. Hiljem on Anne Roovere täiendanud end nii Rootsis kui Tartu Ülikooli juures. Anne Roovere kuulub ka Eesti Rootsi Keele Õpetajate Seltsi.

Kellaaeg

Jaanuar 27 (Esmaspäev) 12:00 - Aprill 1 (Kolmapäev) 13:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X