Oktoober, 2019

14oct14:00Event OverTööalane vene keel A1-B1, intensiivkursus, 220 ak/h, minigrupp (4-5 inimest grupis)E/K/R, kell 14.00 - 16.15, õpetaja Svetlana Jevstratova, 2475 EUR

Rohkem

Kursuse Info

Koolituse kogumaht on 440 ak/h, millest auditoorsete tundide maht on 220 ak/h (tunnid koolis koha peal).

Kursusel läbitavad teemad:

Tähestik
Sõnade moodustamine
Küsisõnad, tegusõnad, asesõnad
Enda ja perekonna tutvustamine
Numbrid, kellaajad, kuud ja aastaajad
Ilma fraasid
Päevakava tutvustamine (tegusõnad)
Abitegusõnad
Nimisõna erinevad vormid
Omadussõna (isikute ja objektide iseloomustamine)
Tooted ja teenused (nimisõnad ja omadussõnad)
Kohtumise kokkuleppimine
Toote/teenuse esitlemine
Ametikiri (viisakusväljendid)
Väliskülaliste vastuvõtmine
Linna tutvustamine, tee juhatamine
Reisimine (reisi planeerimine, piletite ja hotelli broneerimine)
Eluase
Erinevad ametiasutused
Pühad ja tähtpäevad
Eesti tutvustamine
Teenindusvaldkonna keel
+ õpilastele vajalik tööalane keel

Õpiväljundid:

Õpilane mõistab keskmise keerukusastmega igapäevast ning tööalast teksti; õpilane oskab koostada kergemaid ametialaseid kirju ning väljendada end korrektselt ametialastes telefonivestlustes; õpilane suudab arendada vestlust nii igapäevastel teemadel kui ka ametialastes vestlustes juba tuttavas kontekstis; õpilane kasutab kõnes liitlauseid.

Koolituse lõpetamise tingimused:

Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.
Õpetaja:

Tamara Smirnova, vene keele filoloogia TLÜ, Aasta Õpetaja 2013. Tamara on õpetanud vene keelt ligi 30 aastat nii Gustav Adolfi Gümnaasiumis kui ka keeltekoolides. Õpetaja on energiline ja heatujuline, kes paneb erilist rõhku tunnis suhtlemisele.

 

Kellaaeg

(Esmaspäev) 14:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X