Jaanuar, 2020

07jan(jan 7)17:3016apr(apr 16)19:00Event OverTööalane vene keele kursus B1, 60 ak/h, minigruppT/N, kell 17.30 - 19.00, õpetaja Tamara Smirnova, 450.00 EUR

Rohkem

Kursuse Info

Õppe kogumaht on 120 ak/h, millest kontakttundide arv on 60 ak/h.

Vene keele B1 koolitus läbib järgmisi teemasid:

Endast jutustamine (olevikus ja minevikus)
Oma töökohast jutustamine (ülesanded, ameti kirjeldamine)
Ettevõtte kohta presentatsiooni tegemine
Teenuste ja toodete tutvustamine
Ametikiri
Ametlik telefonivestlus
Viisakusväljendid
Traditsioonid ja tavad
Külalistega linna peal
Reisimine (linna kirjeldamine, broneerimine, tööreis)
Erinevad rahvused ja kultuurid
Korteri üürimine (korteri kirjeldamine)
Tervis ja haigused
Tähtpäevade tähistamine
Sündmuse kirjeldamine

Õpetaja arvestab ka õppijate individuaalsete keeleõppe vajadustega ning saab korrigeerida õppekava vastavalt õpilaste soovile.

Õpiväljundid:

B1 kursuse lõpetanu oskab liitlausetega lausetega kirjeldada end, töökohta ning elukohta;
mõistab lihtsamaid tekste (nt reisimisel) ning oskab küsida juhiseid; oskab koostada lihtsamaid
ametialaseid tekste ning vastata juba kirjadele tuttaval teemal.

Koolituse lõpetamise tingimused:

 

Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Õppejõud:

Tamara Smirnova, vene keele filoloog, TLÜ. Aasta Õpetaja 2013. Tamara Smirnova on töötanud vene keele õpetajana ligi 30 aastat nii Gustav Adolfi Gümnaasiumis kui ka keeltekoolides.

Kellaaeg

Jaanuar 7 (Teisipäev) 17:30 - Aprill 16 (Neljapäev) 19:00

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X