Jaanuar, 2020

06jan(jan 6)15:0005aug(aug 5)16:30Event OverEesti keel B1.2 - B1.4 (tasemeeksamiks ettevalmistav kursus)Курс эстонского языка на уровень В1.2 - B1.4, Пн/Ср 15.00 - 16.30, преподаватель Гуннель Кобв, 120 ак.ч, 1350 евро (150 € в месяц)

Rohkem

Kursuse Info

Курс предназначен для тех, кто освоил язык на начальном уровне и перешёл к освоению среднего порогового уровня. В процессе обучения по коммуникативной методике Вы научитесь понимать собеседника и поддерживать беседу на такие темы, как: школьное образование, работа, политика,  традиции и обычаи, праздники, жильё, семья, здоровье, исторические события и т.п. Также Вы научитесь грамматически более правильно и стройно на эстонском языке выражать свои мысли и почувствуете себя более уверенно в общении со своими коллегами и знакомыми в повседневной жизни. Вашему вниманию предлагается вторая, третья и четвёртая части от полного курса В1. Если Вы уже начинали учить язык на уровень В1, но по какой-то причине изучение осталось незаконченным или Вы хотите повторить и вспомнить ранее изученное, Вам подойдёт этот курс. 

Курс В1 состоит из четырёх частей (модулей) по 40-60 ак.ч каждый в зависимости от количества учащихся в группе.

Õppe kogumaht on 240 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal
on 160 tundi ja iseseisva töö osakaal on 120 akadeemilist tundi.

Kursuse teemad:

Endast ja teistest rääkimine. Mina ja minu sugulased. Oma sõprade kirjeldamine.
Eluloo kirjutamine. Inimeste suhted ühiskonnas. Erirahvustest inimesed. Tuntud eestlased. Inimestevahelised suhted.
Igapäevaelu. Kodu ja kodukoht. Eluase ja kinnisvara. Elukoha kirjeldus.
Koduümbrus ja selle kirjeldamine, kodused tööd. Mööbli soetamine. Kodumasinad.
Uue korteri valimine ja ost.
Keskkond, kohad, loodus, ilm. Loodus, vaatamisväärsused. Kliima. Ilmateade.
Loodusvarad. Keskkonnaga seotud probleemid.
Kultuur ja keeled, keelte õppimine. Keeleõppimise nipid. Kodukoha kultuurilugu ja
vaatamisväärsused. Riiklikud tähtpäevad.
Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted. Hariduse omandamine.
Täienduskoolitused. Elukutsed ja tööülesanded. Töökohale kandideerimine.
Tööintervjuu.
Avalikud asutused. Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja
hinnad. Vestlused teenindusasutustes: kingsepp, võtmeabi, ilusalong, keemiline
puhastus, söögikohad jne. Kaubaliigid, soovitud kauba küsimine, info küsimine kauba
hinna, kvaliteedi, omaduste kohta. Kodakondsus- ja Migratsiooniasutuses. Päästeamet:
hädaabinumbril helistamine ja probleemi kirjeldamine.
Enesetunne ja tervis. Tervis ja tervishoid. Tervishoiuasutused. Suhtlemine
kiirabiga. Oma tervisliku seisundi kirjeldamine. Ravimisviisid. Ravimid ja nende
mõju. Tervislikud eluviisid. Tervis ja tervislik eluviis (toitumine, treenimine).
Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused. Vaba aeg ja
harrastused. Reisifirmas. Reisielamused. Eesti vaatamisväärsused. Tee juhatamine.
Kultuuriüritused.

Õpiväljundid:

saab aru põhilisest infost selges tavakõnes tuttaval teemal: perekond, töö, kool, vaba
aeg, hobid jne.;
 saab aru tekstidest, mis koosnevad tihedamini esinevatest sõnadest;
 oskab ettevalmistuseta vestelda tuttaval või huvi pakkuval teemal;
 oskab lihtsate seotud lausetega kirjeldada kogemusi, sündmusi ja kavatsusi;
 oskab lühidalt põhjendada ning selgitada oma seisukohti ja plaane;
 oskab koostada lihtsat seostatud teksti tuttaval või huvi pakkuval teemal;
 oskab kirjutada isiklikku kirja.

Põhiõpikuna kasutatakse L. Kingisepp, M. Kitsnik
„Naljaga pooleks“, lisaõpikutena kasutatakse I. Mangus, M. Simmul „Tere taas!
Eesti keele õpik B1-B2 tasemele“.

Koolituse lõpetamise tingimus:

Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele,
kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Õpetaja:

Gunnel Koba on lõpetanud Tartu Ülikooli erialal eesti keel võõrkeelena; bakalaureuse kraad. Gunnel on lõpetamas Tartu Ülikoolis magistriõpinguid samal erialal. Gunnel on õpetanud eesti keelt nii inglise kui ka vene keele baasil erinevates keeltekoolides, tegeleb ka vahenduskeeleta õpetamisega ning olnud keeleklubide eestvedajaks ning projektijuhiks. Gunnel on saanud mentori väljaõppe ja osaleb sageli erinevatel õpetajate täienduskoolitustel, sealhulgas välislektorite omadel, et rakendada oma töös kaasaegset lähenemist keeleõppele.

 

 

 

Kellaaeg

Jaanuar 6 (Esmaspäev) 15:00 - August 5 (Kolmapäev) 16:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

4rsvpsNeeded for the event to happen

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X