City Keeltekool
Meist

City Keeltekool on aastast 2011 tegutsenud kool keset kõrghoonete piirkonda Tallinna südalinnas. Kool asutati eesmärgiga käia ajaga kaasas ning olla avatud uutele võimalustele keeleõpetamise valdkonnas.

Korraldame kursuseid eesti, vene, soome, inglise, rootsi, norra, taani, saksa, prantsuse, hollandi, itaalia, hispaania, araabia, türgi ja hiina keele huvilistele tasemetel A1 – C1.

Pabertahvlite asemel kasutame arvutit ja projektorit. Õpetaja kirjutab teksti arvutisse Wordi programmi ning projektori kaudu kuvatakse tekst seinale. Tunnimaterjal (“tahvli materjal”) salvestatakse ning saadetakse õppijatele edasi.

Pakume:

 •   Paindlikkust – Pakume paindlikke lahendusi õppeaja ning maksegraafikute osas, meil võib tasuda ka igakuiste
  maksetena.
 •   Mitmekülgset õpet – Õppimine peaks olema lõbus ja kasulik. Süstemaatilise õpikute järgi õppimise kõrval
  pöörame ka rõhku tunni mängulisele osale.
 •   Kaasaegset õpikeskkonda – Klassiruumid on varustatud kaasaegse tehnikaga.
 •   Toredaid motiveeritud õpetajaid – Meie õpetajad on kõrgharidusega filoloogid, kelle südamel on end pidevalt
  erialaselt  täiendada, et seeläbi õppeprotsessi täiustada.
 •   Keeltekoolil on koolitusluba nr 6348HTM.
 •   Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner.

CITY KEELTEKOOL OÜ krediidireiting

BRITTA TAMVERK – Juhatuse liige, norra ja rootsi keele  õpetaja

Britta on nii kooli juhataja kui ka õpetaja. See on väga hea kooslus, kuna oma igapäevatööd õpetajana tehes näeb Britta ka seda külge, mida juhataja saab paremini teha selleks, et õpetajal oleks hea õpetada ning õpilasel õppida. Loodame, et me ei lakka kunagi edasi arenemast ning otsimast uusi viise, kuidas keeleõpe õppijate jaoks veelgi huvitavamaks ning tõhusamaks teha. Britta on lõpetas Tartu Ülikooli skandinavistika ja ajaloo erialad (MA eqiv) aastal 2007 ning on täiendanud enda rootsi keele oskusi Rootsis võttes osa projektist Mälardalens ambassadör. Lisaks õpetaja tööle on Britta töötanud ka rootsi ja norra keele tõlgi ning giidina. Olete oodatud meie toredasse kooli! 🙂

NATALIA SAMOILOVA – Eesti ja vene keele õpetaja

Natalia on eesti keele õpetaja vene keele baasil ning vene keele õpetaja eesti keele baasil. Natalia Samoilova on töötanud eesti keele õpetajana vene keele baasil viimased 16 aastat nii Narva kui ka Tallinna üldhariduskoolides kui ka keeltekoolides. Natalia on osalenud mitmel eesti keele õpetamise, testimise ja hindamise täienduskoolitusel, mida on korraldanud Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Narva kolledž ning Riiklik Eksami- ning Kvalifikatsioonikeskus.

Õpetaja Natalia on lõpetanud Tallinna Ülikooli eesti keele (kui võõrkeele) ja kultuuriloo õpetaja eriala (MA eqiv, diplomi number BC 002029).

Gunnel Koba – Eesti keele õpetaja

Gunnel Koba on lõpetanud Tartu Ülikooli erialal eesti keel võõrkeelena ning õpib hetkel magistrantuuris. Gunnel on õpetanud eesti keelt nii inglise kui ka vene keele baasil erinevates
keeltekoolides ning olnud keeleklubide eestvedajaks ning projektijuhiks. Gunnel on saanud mentori väljaõppe ning on olnud mentoriks kahele vene gümnaasiumi õpetajale. Samuti on
Gunnel Koba osalenud mitmel õpetajate täienduskoolitusel, sealhulgas välislektorite koolitustel. Gunnel on ka keeleklubi Ubin MTÜ juhatuse liige ning eesti keele õpetaja.  

TAMARA SMIRNOVA – Vene keele õpetaja

Tamara on Aasta Õpetaja 2013. Tamara on lõpetanud vene keele filoloogia eriala Tallinna Ülikoolis ning on viimased 30 aastat töötanud vene keele õpetajana nii Gustav Adolfi Gümnaasiumis kui ka keeltekoolides. Tamara on tõeline legend. Aastakümneid vene keele õpetaja ametikohal töötanuna on tema ümber kogunenud mitmeid keelehuvilisi, kes just Tamara tunnis soovivad käia. Kõik teavad tema energilisust, positiivsust, head huumorimeelt ning võimet igaüks vene keelt rääkima panna. Tamara ütleb enda kohta nii:

„Kõige parem õppimise viis on pidev suhtlemine õpitavas keeles. Minu motoks on: räägi kasvõi vigadega, peaasi, et räägid. Küll mina parandan. Mulle meeldib, kui õpilased tulevad tundi ja lahkuvad tunnist hea tujuga ning tunnevad, et neil on tunnist kasu olnud.“

Rachel ArmstrongInglise keele õpetaja

Rachel Armstrong on diplomeeritud personalijuht, kes pakub ettevõtete juhtkonnale ja töötajatele ärialaseid koolitusi inglise keeles. Iga kursus on koostatud vastavalt klientide vajadustele ning eesmärkidele. Rachel on Iirimaa kodanik, kes on elanud mitmes riigis kogu maailmas töötades personalivaldkonnas koolituste korraldajana ning olnud seotud ettevõtete arenguplaanide välja töötamistega.

Rachel on töötanud mitmes suuremas meedia ettevõttes, seal hulgas India suurimas ajalehes Jagran Prakashan (Euroopa osakonna juhina UK-s ja Iirimaal). Rachel Armstrong on Irish Estonian Business Networki asutaja ning teeb koostööd Iirimaa ettevõtluse sihtasutusega. Rachel õpetab nii tööalaseid inglise keele kursuseid kui ka inglise ärikeele kursuseid nii avatud koolitustel, mis toimuvad meie koolis kui ka ettevõtetes nagu Cleveron, Elisa, Eversheds LLP, Bolt, Citadele jne.

Keidi Männik – Inglise keele õpetaja

Keidi Männik on lõpetanud Tallinna Ülikooli riigiteaduste eriala ja omandanud Bridge TEFL akredeeritud koolitusel TEFL (Teaching English as a foreign language) sertifikaadi, kus ta omandas oskused õpetada inglise keelt teise keelena. Lisaks on Keidi läbinud koolituse Language & English for Business,  mis toimus Inglismaal koolis nimega ELC (The English Language Center), mille raames õpiti, kuidas õpetaja ärialast inglise keelt.

Maarit AlasInglise keele õpetaja

Maarit Alas on õppinud Tartu Ülikooli Pärnu kolledzis Turismi-ja Hotelliettevõtlust, lõpetanud TEFL õpetajate koolituse ning läbinud mitmeid õpetajatele suunatud koolitusi täiendades end iga-aastaselt, viimati osa võttes ka Erasmus+ õpperännakul Firenzes, Itaalias. Maarit Alas on töötanud mitmeid aastaid inglise keele õpetajana erinevates keeltekoolides õpetades peamiselt tööalaseid inglise keele kursuseid tasemetele A2-B2.

Kristel Krünberg Inglise, prantsuse, hispaania, itaalia ja portugali keele õpetaja

Kristel Krünberg lõpetas Tartu Ülikooli prantsuse filoloogia eriala, kõrvalerialaks oli ajalugu. Filoloogia erialal õppis Kristel ka teisi romaani keeli: itaalia, hispaania ja portugali keelt, lisaks samuti inglise keelt. Juba õpingute ajal sai Kristel võimaluse töötada prantsuse keele õpetajana Tartus Prantsuse Teaduslikus Instituudis ja ka Tartu Ülikoolis hispaania filoloogidele. Kristel on osalenud mitmetel täiendkoolitustel Euroopas. Praegu õpetab Kristel itaalia, prantsuse, hispaania, inglise ja portugali keelt, ja kui vaja, siis ka nendevahelisi kombinatsioone. Keeleõppes peab Kristel oluliseks tänapäeva keele tundmist ja aktiivset suhtlust, iga inimene ja olukord on unikaalne ja Kristeli kui õpetaja ülesanne on sellest lähtuda.

KATRIN TÄÄKER – Soome keele õpetaja

Särasilmne Katrin on soome keelt õpetanud juba aastakümneid. Mitu aastat koolitas Katrin välja meditsiinivaldkonna inimesi, kes suundusid Soome tööle. Lisaks meditsiiniinimestele on Katrin õpetanud insenere, finantsvaldkonna inimesi, raamatupidajaid ja veel palju teisigi valdkondi. Katrin on alati positiivne, toetav ning hea huumorisoonega.

Katrin Tääkeril on lõpetanud Tallinna Ülikooli (endine Tallinna Pedagoogiline Ülikool) eesti keele ja kirjanduse õpetaja eriala (MA eqiv., diplomi number 998636).

Katrin on õpetanud eesti keelt inglise keele baasil viimased 20 aastat nii keeltekoolides,
Tallinna Ülikooli Suveülikoolis kui ka Sisekaitseakadeemias. Katrin on töötanud eesti keele õpetajana nii ettevõtetes kui ka riigiasutustes nagu Päästeamet, Siseministeerium, Kaitseministeerium ja Maksu- ja Tolliamet. Aastal 2009 tunnustati Katrin Tääkerit
Siseministeeriumi tänukirjaga tubli töö eest eesti keele õpetamisel ERASMUS programmi raames tulnud välistudengitele. Lisaks eesti keele õpetamisele on Katrin Tääker tegelenud eesti keele korrektuuri ning toimetamisega.

ANNE TAMBERG – Soome keele õpetaja

Anne õpetab soome keelt eesti keele baasil. Anne on oma elu jooksul tegelenud mitme huvitava ettevõtmise ning projektiga, mis on enamasti olnud seotud Soomega. Seepärast oskab Anne hästi Soomet ja soomlasi tutvustada erinevate külgede alt. Anne räägib enda kohta nii:

„Alustasin oma soome keele õpinguid nimeka Tartu Ülikooli õppejõu Paula Palmeose juures, kes ärgitas minus huvi ja armastust soome keele ja kultuuri vastu. Pärast ülikooli olen end täiendanud muuhulgas iga-aastastel Soome Instituudi korraldatavatel õpetajate seminaridel ja suvekursustel, aga ka praktilises töös soomlastega. Olen tegelenud soome keele õpetamise, tõlkimise ja giiditööga. Omandasin 2009. aastal lisaks magistrikraadi tõlkimises, spetsialiseerudes soome ja romaani keeltele. Minu arvates ei saa ühtki võõrkeelt õppida mehhaaniliselt ja kuivalt, vaid koos keelega peaks saama pildi selle maa kultuurist ning kommetest. Seepärast kuulame tunnis soome muusikat, õpime vanasõnu, luuletusi, vaatame filme. Nii, emotsioonide kaudu, on keelt märksa kergem omandada ning see ei unune nii kergesti.“

Terje Rannaääre – Soome keele õpetaja

Terje Rannaääre õpetab soome keelt eesti ja vene keele baasil. Soome keele õppimist alustas Terje Rannaääre Tallinna Pedagoogilises Instituudis.
Terje jätkas õpinguid ja lõpetas soome keeleprofessori Olli Nuutise soome kõnekeele kursused. Soome keelt on Terje õpetanud nii täiskasvanutele kui lastele 15 aastat.
Terje on ette valmistanud meditsiinitöötajaid (hooldajad, meditsiiniõed, terapeudid, hambaarstid) Soome tööle minekuks ja selle tarbeks on ta koostanud soome-eesti meditsiinisõnastiku 1600 sõnaga.
Oma tundides hoiab ta positiivset meeleolu ja väärtustab iga õppijat.

MARI NITTIM – Norra keele õpetaja 

Mari on norra keele õpetaja eesti keele baasil. Maril on seatud keele omandamiseks eesmärgid ning need tuleb end natuke pingutades täita. Efektiivne keele õppimine peab olema süstemaatiline, sest kui põhiteadmisi ikka pole, siis on keeruline sinna peale midagi ehitada. Enda kohta ütleb Mari nii:

„Õppisin norra keelt Tartu Ülikoolis ja lõpetasin 2013.aastal bakalaureusekraadiga. Olen töötanud õpetajana 2013.aasta suvest. Tundides saab nii lugeda, kirjutada, kuulata kui ka tõlkida norra keelt. Ma õpetan tavaliselt üsna palju grammatikat, et hiljem oleks lihtsam norra keeles kõneleda ilma, et peaks grammatika pärast muretsema. Mulle meeldib anda tunde igas vanuses erineva taustaga õpilastele. Ma annan tunde sihiga, et norra keele saab igaüks natuke vaeva nähes selgeks.“

ANNE ROOVERE – Rootsi keele õpetaja

Anne õpetab rootsi keelt eesti keele baasil.

Anne on alati positiivne, toetav ning hea huumorisoonega. Kes kord on Anne õpilane olnud, see niisama kergelt enam õpetajat ei vaheta 🙂

Rootsi keelega on Anne Roovere olnud seotud alates 1998. aastast, kui ta hakkas õppima Noarootsi Gümnaasiumis. Vahepeal elas ja õppis ta aasta Rootsis ning 2001. aastal alustas rootsi keele õpingutega Tartu Ülikoolis. 2005. aastal omandas Anne seal rootsi keele erialal bakalaureusekraadi ning 2008. aastal magistrikraadi. Hiljem on Anne Roovere täiendanud end nii Rootsis kui Tartu Ülikooli juures. Anne Roovere kuulub ka Eesti Rootsi Keele Õpetajate Seltsi.  

KRISTEL KÄÄRAMEES – Rootsi keele õpetaja

Kristel õpetab rootsi keelt eesti keele baasil. Lisaks õpetamisele tegeleb Kristel ka turismindusega, kus tal on pea igapäevaselt kontakt Rootsi ja rootslastega. Kristel on õpetanud mitmeid tavakeele ning erialakeele kursusi, ühe näitena võib välja tuua meditsiinialase rootsi keele kursuse.

Rootsi keele õpinguid alustas Kristel Noarootsi gümnaasiumis ning jätkas Rootsis Hjo Rahvaülikoolis. Kristelil on bakalaureusekraad rootsi keele ja kirjanduse erialal Tartu Ülikoolist (2006) ning magistrikraad konverentsitõlkes rootsi ning inglise keele suundadel (2009). Ta on osalenud ka Oslo ja Lundi ülikoolis juures toimunud keele ja kultuuri kursustel. Viimati täiendas Kristel oma teadmisi pedagoogika ja metoodika alal Tallinna Ülikooli juures (sügis 2017) ning Tartu Ülikooli juures (2018/2019).

YUE ZHAO – Hiina keele õpetaja

Yue tuli meie juurde Hiinast, kus ta õppis hiina keele õpetajaks. Yue on õpetanud hiina keelt erinevatest riikidest pärit õpilastele ning lisaks keele õpetamisele peab ta oluliseks oma tundides ka Hiina kultuuri, traditsioone ja ühiskonda tutvustada. Enda kohta räägib Yue nii:

„China has a long history of five thousands years, the Chinese civilization is one of the oldest in the world. This ancient culture nurtured the mysterious and beautiful language – Chinese language. I strive to introduce Chinese language, a bridge to understanding Chinese culture, in a fascinating and engaging way to my students.

I graduated from Guangxi University with master’s degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages. I have been teaching Chinese on the basis of English in Thailand for secondary school students and in China for university students from different countries and continents.

Welcome to learn Chinese!“

ANNA RÄBOKON – Taani keele õpetaja

Alati energiline ja rõõmsameelne Anna õpetab taani keelt eesti keele baasil ning tegeleb mitme huvitava Põhjamaade kultuuriüritusega. Õpilased kiidavad Anna asjalikkust ning head huumorimeelt. Anna ütleb enda kohta järgmist:

„Olen omandanud Tartu Ülikooli bakalureusekraadi taani keele ja kirjanduse erialal ning magistrikraadi Skandinaavia kultuuri ja kirjanduse erialal. Lisaks olen end täiendanud mitmel kursusel Kopenhaageni, Roskilde ja Syddansk´i ülikoolide juures.

Selle aja jooksul on keelte õppimise kõrval minu jaoks tähtsal kohal olnud ka Põhjamaade kultuuridega tutvumine, väga huvitun Skandinaavia, eriti Taani, filmikunstist.

Koostööd olen teinud ka Tallinna Järveotsa Gümnaasiumiga, nüüd jagan oma teadmisi taani keelest ja kultuurist teistele huvitunuile keeltekoolis.“

Pier Paola Luppi – Itaalia keele õpetaja

Pier Paola Luppi lõpetas Filosoofia eriala (MA) Milaanos, San Raffaele Ülikoolis (2002 – 2007). Aastal 2009 osales ta itaalia keele õpetajate kursusel, kus õpetati, kuidas õpetada itaalia keelt välismaalastele 
(Università per stranieri di Siena) ja samuti läbis Pier Paola Ditalsi eksami (rahvusvaheliselt tunnustatud tunnistus, mis annab õiguse õpetada itaalia keelt välismaalastele kogu maailmas). Pier Paola Luppi õppis ka Moskva riiklikus ülikoolis aastal 2009 ning sooritas TRKI 3. järgu eksami (vene keele kui võõrkeele eksami) kõrgemal tasemel. Pier Paola Luppi on alati energiline ning rõõmsameelne. Tundides rõhub Pier Paola suhtlemisele ning kommunikatiivsetele meetodidele.

Registreeri Kursustele
Vajutades pildi peale vasakul
X
X