ÕPPEKAVAD JA ÕPPEKORRALDUS

Dokumendid

Lepingu üldtingimused

1. Koolituse toimumise kohaks on kas Tartu mnt 14 (5. korrus), Tallinn või üle veebi.
2. Kool vastutab kvaliteetse õppetöö läbiviimise eest lubatud tasemel, mahus ning vastavalt Teadus- ja Haridusministeeriumis kinnitatud õppekavale.
3. Koolituse esimene tund on proovitund, mille järel saab Õppija otsustada, kas antud kursus on sobilik. Kui kursus ei vasta Õppija ootustele, siis palume Õppijal sellest meile teada anda vahetult peale esimese tunni toimumist kas telefoni teel 56 641 748 või saates e-maili info@citykeeltekool.ee.
4. Koolituse hind on kooskõlas Õppijate arvuga grupis. See tähendab, et kui Õppija otsustab peale esimest tundi koolitusel osaleda ning allkirjastab koolituslepingu, siis lasub tal kohustus tasuda kogu kursuse eest.
5. Kui Õppija otsustab koolituse kas haiguse, tööreisi või ootamatute elumuutuste tõttu katkestada, siis võib Kool omalt poolt välja pakkuda võimaluse osaleda mõnel teisel sama taseme kursusel (juhul kui teine kursus komplekteerub), kuid koolitustasu tuleb siiski tasuda juba alustatud koolituse eest.

Üldised dokumendid
Eesti keele dokumendid
Vene keele dokumendid
X
X