KEELEKURSUSED
Keeletasemete kirjeldus

KEELETASEMED

Viime läbi keeltekursusi kõikidel keeletasemetel norra, rootsi, taani, eesti, vene, soomeinglise, prantsuse, hispaania, itaalia, saksa ja hiina keeles. Enne kursustele registreerumist soovitame põhjalikumalt tutvuda keeletasemetega, et välja selgitada õpinguteks sobivaim kursus. Allpool välja toodud keeletasemed kirjeldavad oskuseid, mis on õppija poolt omandatud vastava kursuse lõpuks.

 

A1 (algtase)

 

Mõistan ning oskan moodustada lihtsamaid igapäevaseid lauseid ja küsimusi. Saan hakkama enese tutvustamisega ning teenindava personaliga suhtlemisel (nt. söögi- ja riidepoes, kohvikus, restoranis, bussi-, rongi- ja lennujaamas). Kõne koosneb peamiselt lihtlausetest. Minu vestluspartner räägib aeglaselt ja selgelt ning kasutab lihtsaid igapäevaseid fraase ning väljendeid.
A2 (elementaartase) Mõistan igapäevaseid olukordi kirjeldavaid tekste ning kõnet. Oskan kirjeldada inimesi ja esemeid. Jutustan endast, oma tööst, hobidest, perekonnast ja kodust. Kasutan mineviku ja tuleviku vorme. Oskan juhatada teed ning tutvustada põgusalt oma kodukohta. Kui minu vestluspartner räägib vabalt oma emakeeles, siis saan üldjuhul aru jutu mõttest, kuid mitte igast sõnast.
B1 (madalam kesktase) Saan aru ja oskan kaasa rääkida ka ühiskondlikel teemadel (nt. koolisüsteem, töö, poliitika, võrdõiguslikkus, kombed ja tavad, tähtpäevad, eluase, tervis, perekond, ajalugu jne.) Teen küll rääkides vigu ning ei väljenda end alati ladusalt, kuid minu vestluspartner saab mõttest aru.
B2 (kõrgem kesktase) Saan aru ja oskan soravalt rääkida nii endast kui ka ühiskondlikest teemadest. Mõnede raskemate lausekonstruktsioonide juures võin teha vigu ning harva pean otsima sõnu sõnaraamatust. Oskan tööga seotud erialast sõnavara ning ennast kirjapildis korrektselt väljendada. Saan aru tele- ja ajaleheuudistest, kui tegu pole väga spetsiifilise teemaga. Minu vestluspartner võib rääkida vabalt oma emakeeles ning meievaheline vestlus on sorav.
C1 (vilunud keelekasutaja) Mõistan pikemaid ja keerukamaid tekste ning kõnet. Saan probleemideta aru nii teleuudistest kui ka ajaleheartiklitest. Vigu tuleb ette väga harva ning just valdkondades, mis ei ole mulle tuttavad. Minu vestluspartner võib mind mõnikord isegi pidada vastava  võõrkeele emakeelena rääkijaks.
C2 (keelevaldaja) Kõige kõrgem tase. Valdan keelt sama hästi kui oma emakeelt. Saan aru väga keerulistest teadustekstidest ning –kõnest. Tunnen keelt filoloogi tasemel.
X
X