Jaanuar, 2020

07jan(jan 7)09:0010mar(mar 10)10:30Event OverEesti keele B2.2 tasemeeksamiks ettevalmistav kursus, 40 ak/hКурс эстонского языка на уровень В2.2, Вт/Чт, 09.00 - 10.30, преподаватель Gunnel Koba, 384 EUR + учебник

Rohkem

Kursuse Info

Курс предназначен для тех, кто освоил эстонский язык на уровень В1 и хотел бы продолжить изучение. Вашему вниманию предлагается вторая часть курса из четырёх – В2.2 (40 ак.ч). Вы научитесь более связно и подробно излагать свои мысли, читать и понимать аутентичные тексты на эстонском языке, воспринимать на слух живую эстонскую речь, поддерживать диалог с носителем языка. После окончания курса В2.2 Вы можете перейти к продолжающему курсу В2.3.

Õppe kogumaht on 80 akadeemilist tundi, millest auditoorse töö osakaal on 40 tundi ja iseseisva töö osakaal on 40 akadeemilist tundi. 

Kursuse B2 teemad:
 • Kultuur ja keeled, keelte õppimine
 • Endast ja teistest rääkimine.
 • Haridus. Elukutse, amet ja töö. Töö ja töösuhted.
 • Igapäevaelu, kodu ja kodukoht. Eluase ja
  kinnisvara.
 • Teenindus. Olmeteenused ja kaubandus. Sisseostud ja
  hinnad.
 • Keskkond, kohad, loodus, ilm.
 • Tervis ja tervishoid.
 • Inimeste suhted ühiskonnas
 • Turvalisus.
 • Majandus- ja õigussuhted.
 • Poliitika, aktuaalsed sündmused.
 • Meedia.
 • Vaba aeg ja ajaviide. Reisimine, transport ja vaatamisväärsused.
Õpiväljundid:

kursuse lõpetaja mõistab vahetus suhtluses ja meediast kuuldut/loetut nii tuttavatel kui ka tundmatutel teemadel;
 oskab igasuguses suhtlusolukorras väljenduda selgelt ja viisakalt nii ametlikus kui ka
vabas vestluses;
 peab ettevalmistatud ettekandeid, põhjendab ja kaitseb oma arvamust, annab juhtnööre
ja soovitusi;
 mõistab ametiasutustes kasutatavaid keerulisemaid tekste.
 oskab leida infot ja teha info põhjal kirjalikke ja suusõnalisi üldistusi;
 oskab kirjutada paljudel teemadel üksikasjalikku teksti (nt arvamuskirjutist,
ettekannet), kus selgitab ja kaitseb oma seisukohti ning esitab poolt- ja vastuväiteid;
 tema sõnavara on ulatuslik selleks, et jätkata erialase keele õppimisega.

Põhiõpikuna kasutatakse A. Siirak „Kõnele ja kirjuta
õigesti“; lisaõpikutena kasutatakse M. Kitsnik, L. Kingisepp „Avatud uksed“; M. Pesti, H.Ahi, „T nagu Tallinn“; M. Sooneste „Eesti keele õpik“. Kutsekeel (www.kutsekeel.ee). Testest B2 taseme testid (http://web.meis.ee/testest/).

Koolituse lõpetamise tingimus oli:
Kursuse jooksul sooritab õpilane iga teema lõpus nii suulise kui ka kirjaliku vahetesti. Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist ja grammatika tundmist. Suulise väljendusoskuse lõputest korraldatakse dialoogi vormis, mille käigus
kontrollitakse õpilase oskust tasemele vastavatel teemadel vestelda. Tunnistus väljastatakse õpilasele,
kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged.

Õpetajaks on  Gunnel Koba. Tartu Ülikool, eriala – eesti keel võõrkeelena; bakalaureuse kraad. Gunnel on lõpetamas Tartu Ülikoolis magistriõpinguid samal erialal. Gunnel on õpetanud eesti keelt nii inglise kui ka vene keele baasil erinevates keeltekoolides, tegeleb ka vahenduskeeleta õpetamisega ning olnud keeleklubide eestvedajaks ning projektijuhiks. Gunnel on saanud mentori väljaõppe ja osaleb sageli erinevatel õpetajate täienduskoolitustel, sealhulgas välislektorite omadel, et rakendada oma töös kaasaegset lähenemist keeleõppele.

 

 

Kellaaeg

Jaanuar 7 (Teisipäev) 09:00 - Märts 10 (Teisipäev) 10:30

Aadress

Tallinn

Tornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Organiseerja

City Keeltekoolinfo@citykeeltekool.ee Tornimäe 7 – 70, Tallinn 10145

TallinnTornimäe 7 - 70, 10145 Tallinn

Registreeri kursusele!

Registreerimine kursusele on suletud

Please let us know if you can make it to the event.

Ei jõua kursusele?Muuda minu registratsiooni

X
X