City Keeltekool

Meist

City Keeltekool on aastast 2011 tegutsenud kool keset kõrghoonete piirkonda Tallinna südalinnas. Kool asutati eesmärgiga käia ajaga kaasas ning olla avatud uutele võimalustele keeleõpetamise valdkonnas.

Korraldame kursuseid eesti, vene, soome, inglise, rootsi, norra, taani, saksa, prantsuse, hollandi, itaalia, hispaania, araabia, türgi ja hiina keele huvilistele tasemetel A1 – C1.

Pabertahvlite asemel kasutame arvutit ja projektorit. Õpetaja kirjutab teksti arvutisse Wordi programmi ning projektori kaudu kuvatakse tekst seinale. Tunnimaterjal (“tahvli materjal”) salvestatakse ning saadetakse õppijatele edasi.

Pakume:

 •   Paindlikkust – Pakume paindlikke lahendusi õppeaja ning maksegraafikute osas, meil võib tasuda ka igakuiste
  maksetena.
 •   Mitmekülgset õpet – Õppimine peaks olema lõbus ja kasulik. Süstemaatilise õpikute järgi õppimise kõrval
  pöörame ka rõhku tunni mängulisele osale.
 •   Kaasaegset õpikeskkonda – Klassiruumid on varustatud kaasaegse tehnikaga.
 •   Toredaid motiveeritud õpetajaid – Meie õpetajad on kõrgharidusega filoloogid, kelle südamel on end pidevalt
  erialaselt  täiendada, et seeläbi õppeprotsessi täiustada.
 •   Keeltekoolil on koolitusluba nr 6348HTM.
 •   Oleme Eesti Töötukassa koostööpartner.

CITY KEELTEKOOL OÜ krediidireiting

BRITTA TAMVERK – Juhatuse liige, norra ja rootsi keele õpetaja

Britta on nii kooli juhataja kui ka õpetaja. See on väga hea kooslus, kuna oma igapäevatööd õpetajana tehes näeb Britta ka seda külge, mida juhataja saab paremini teha selleks, et õpetajal oleks hea õpetada ning õpilasel õppida. Loodame, et me ei lakka kunagi edasi arenemast ning otsimast uusi viise, kuidas keeleõpe õppijate jaoks veelgi huvitavamaks ning tõhusamaks teha. Olete oodatud meie toredasse kooli! 🙂

NATALIA SAMOILOVA – Eesti ja vene keele õpetaja

Natalia on eesti keele õpetaja vene keele baasil ning vene keele õpetaja eesti keele baasil. Natalia Samoilova on töötanud eesti keele õpetajana vene keele baasil viimased 16 aastat nii Narva kui ka Tallinna üldhariduskoolides kui ka keeltekoolides. Natalia on osalenud mitmel eesti keele õpetamise, testimise ja hindamise täienduskoolitusel, mida on korraldanud Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool, Tartu Ülikooli Narva kolledž ning Riiklik Eksami- ning Kvalifikatsioonikeskus.

PILLE MAFFUCCI – Eesti keele õpetaja

Alati heatujuline Pille õpetab eesti keelt inglise keele baasil ning on õpilaste südamed võitnud oma tundide mitmekesisusega ning toetava sõbraliku hoiakuga. Enda kohta ütleb Pille nii:

„Olen lõpetanud Eesti Humanitaarinstituudis germanistika eriala, hetkel õpin Tallinna Ülikooli magistrantuuris eesti keele kui teise keele õpetajaks. Olen tunde andnud erinevas vanuses õppijatele lasteaialastest kuni täiskasvanuteni. Õpetamise juures hindan väga võimalust kokku puutuda eri rahvusest ja erineva maailmavaatega inimestega. Keeletundides pean oluliseks avatud ja vaba õhkkonna loomist ja õppemeetodite mitmekesisust.“

TAMARA SMIRNOVA – Vene keele õpetaja

Tamara on Aasta Õpetaja 2013. Tamara on tõeline legend. Aastakümneid vene keele õpetaja ametikohal töötanuna on tema ümber kogunenud mitmeid keelehuvilisi, kes just Tamara tunnis soovivad käia. Kõik teavad tema energilisust, positiivsust, head huumorimeelt ning võimet igaüks vene keelt rääkima panna. Tamara ütleb enda kohta nii:

„Kõige parem õppimise viis on pidev suhtlemine õpitavas keeles. Minu motoks on: räägi kasvõi vigadega, peaasi, et räägid. Küll mina parandan. Mulle meeldib, kui õpilased tulevad tundi ja lahkuvad tunnist hea tujuga ning tunnevad, et neil on tunnist kasu olnud.“

STUART GARLICK – Inglise keele õpetaja

Stuart on inglise keele õpetaja inglise keele baasil ehk native speaker. Kui olete suur Inglismaa filmide austaja, siis täpselt sellist ilusat Briti inglise keelt räägib ka Stuart. Stuart õpetab peamiselt B1-C1 tasemeid ning erinevate valdkondade töötajatele.

LAURA ROOSTALU – Inglise keele õpetaja

Laura on inglise keele õpetaja eesti keele baasil. Laural on kliente olnud mitmetest erinevatest valdkondadest: arhitekte, finantsvaldkonna inimesi, pankureid ja veel teisi. Keeltekoolis töötamise kõrval annab Laura loenguid ka ülikoolis.

MIKE ANDREW DAWSON – Inglise keele õpetaja 

Mike on pärit Inglismaalt ning on õpetab inglise keelt inglise keele baasil (native speaker) ehk siis üldjuhul kõrgemaid tasemeid. Mike on õpetanud lisaks tavakeelekursustele ka mitmeid erialakeele kursusi ärimeestele ning kinnisvaraarendajatele. Mike kirjeldab end järgmiselt:

„I am from Buckinghamshire, England. I moved away from my home town in 2000 to study theatre and film at Leeds University. After graduating with a BA degree in Theatre/Film Studies, I worked in the British film and television industry for nine years. After deciding to move to Estonia, I retrained to be an English teacher and was awarded a Cambridge CELTA certificate.

Outside of work I enjoy trips to the cinema, writing fiction and reading books. My other passions in life include photography, exercise and music.

My wife and I enjoy the company of a cat and five guinea pigs in their Tallinn flat.“

KIRSTI SINIVEE – Inglise keele õpetaja

Kirsti on inglise ja saksa keele õpetaja eesti keele baasil. Kirstil on kliente olnud mitmetest erinevatest valdkondadest finantssektori töötajatest kuni IT-valdkonnani välja. Kirsti töötab ka keelealaste rahvusvaheliste projektidega mõtlemaks, kuidas keele õpetamist tõhusamaks ning huvitavamaks muuta.

KATRIN TÄÄKER – Soome keele õpetaja

Särasilmne Katrin on soome keelt õpetanud juba aastakümneid. Mitu aastat koolitas Katrin välja meditsiinivaldkonna inimesi, kes suundusid Soome tööle. Lisaks meditsiiniinimestele on Katrin õpetanud insenere, finantsvaldkonna inimesi, raamatupidajaid ja veel palju teisigi valdkondi.

Katrin on alati positiivne, toetav ning hea huumorisoonega.

ANNE TAMBERG – Soome keele õpetaja

Anne õpetab soome keelt eesti keele baasil. Anne on oma elu jooksul tegelenud mitme huvitava ettevõtmise ning projektiga, mis on enamasti olnud seotud Soomega. Seepärast oskab Anne hästi Soomet ja soomlasi tutvustada erinevate külgede alt. Anne räägib enda kohta nii:

„Alustasin oma soome keele õpinguid nimeka Tartu Ülikooli õppejõu Paula Palmeose juures, kes ärgitas minus huvi ja armastust soome keele ja kultuuri vastu. Pärast ülikooli olen end täiendanud muuhulgas iga-aastastel Soome Instituudi korraldatavatel õpetajate seminaridel ja suvekursustel, aga ka praktilises töös soomlastega. Olen tegelenud soome keele õpetamise, tõlkimise ja giiditööga. Omandasin 2009. aastal lisaks magistrikraadi tõlkimises, spetsialiseerudes soome ja romaani keeltele. Minu arvates ei saa ühtki võõrkeelt õppida mehhaaniliselt ja kuivalt, vaid koos keelega peaks saama pildi selle maa kultuurist ning kommetest. Seepärast kuulame tunnis soome muusikat, õpime vanasõnu, luuletusi, vaatame filme. Nii, emotsioonide kaudu, on keelt märksa kergem omandada ning see ei unune nii kergesti.“

MARI NITTIM – Norra keele õpetaja 

Mari on norra keele õpetaja eesti keele baasil. Maril on seatud keele omandamiseks eesmärgid ning need tuleb end natuke pingutades täita. Efektiivne keele õppimine peab olema süstemaatiline, sest kui põhiteadmisi ikka pole, siis on keeruline sinna peale midagi ehitada. Enda kohta ütleb Mari nii:

„Õppisin norra keelt Tartu Ülikoolis ja lõpetasin 2013.aastal bakalaureusekraadiga. Olen töötanud õpetajana 2013.aasta suvest. Tundides saab nii lugeda, kirjutada, kuulata kui ka tõlkida norra keelt. Ma õpetan tavaliselt üsna palju grammatikat, et hiljem oleks lihtsam norra keeles kõneleda ilma, et peaks grammatika pärast muretsema. Mulle meeldib anda tunde igas vanuses erineva taustaga õpilastele. Ma annan tunde sihiga, et norra keele saab igaüks natuke vaeva nähes selgeks.“

ANNE ROOVERE – Rootsi keele õpetaja

Anne õpetab rootsi keelt eesti keele baasil.

Anne on alati positiivne, toetav ning hea huumorisoonega. Kes kord on Anne õpilane olnud, see niisama kergelt enam õpetajat ei vaheta 🙂

TRIIN LIND – Rootsi keele õpetaja

Triin õpetab rootsi keelt eesti keele baasil. Triin on õpetanud nii tavakeele kui ka ettevõttesiseseid kursusi ning kliendidelt saanud alati positiivse tagasiside. Enda kohta räägib Triin järgmist:

„Rootsi keele õpetajaks õppisin Tartu Ülikoolis ja täiskasvanute õpetamisega tegelen alates 2007ndast aastast. Õpetamise juures pean tähtsaks nii kõnelemise, kuulamise kui kirjutamise arendamist ja päris mööda ei saa minna ka grammatikast. Samuti loodan, et minu tunnid on õppijale vaheldusrikkad ja lõbusad!“

KRISTEL KÄÄRAMEES – Rootsi keele õpetaja

Kristel õpetab rootsi keelt eesti keele baasil. Lisaks õpetamisele tegeleb Kristel ka turismindusega, kus tal on pea igapäevaselt kontakt Rootsi ja rootslastega. Kristel on õpetanud mitmeid tavakeele ning erialakeele kursusi, ühe näitena võib välja tuua meditsiinialase rootsi keele kursuse.

YUE ZHAO – Hiina keele õpetaja

Yue tuli meie juurde Hiinast, kus ta õppis hiina keele õpetajaks. Yue on õpetanud hiina keelt erinevatest riikidest pärit õpilastele ning lisaks keele õpetamisele peab ta oluliseks oma tundides ka Hiina kultuuri, traditsioone ja ühiskonda tutvustada. Enda kohta räägib Yue nii:

„China has a long history of five thousands years, the Chinese civilization is one of the oldest in the world. This ancient culture nurtured the mysterious and beautiful language – Chinese language. I strive to introduce Chinese language, a bridge to understanding Chinese culture, in a fascinating and engaging way to my students.

I graduated from Guangxi University with master’s degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages. I have been teaching Chinese on the basis of English in Thailand for secondary school students and in China for university students from different countries and continents.

Welcome to learn Chinese!“

DASHA KARPILOVICH – Hiina keele õpetaja

Hiina keele õpetaja Dasha õpetab hiina keelt inglise ja vene keele baasil. Dasha on aastaid elanud Hiinas ning hiinlastele inglise keelt õpetanud. Hiinlaste õpetamise kõrvalt oli Dashal võimalus õppida ka intensiivselt hiina keelt. Vajadusel saab Dasha väga hästi hakkama ka vene keele õpetamisega inglise keele baasil.

KIRSTI SINIVEE – Saksa keele õpetaja

Kirsti on õppinud saksa keele filoloogiks. Kuna Kirsti on tihedalt seotud Saksamaa ning sakslastega, siis pole kahtlustki, et Kirsti tunneb Saksamaad nagu oma kodumaad. Kirsti on aastaid edukalt koolitanud erinevas vanuses õpilasi saksa keelt rääkima.

ANNA RÄBOKON – Taani keele õpetaja

Alati energiline ja rõõmsameelne Anna õpetab taani keelt eesti keele baasil ning tegeleb mitme huvitava Põhjamaade kultuuriüritusega. Õpilased kiidavad Anna asjalikkust ning head huumorimeelt. Anna ütleb enda kohta järgmist:

„Olen omandanud Tartu Ülikooli bakalureusekraadi taani keele ja kirjanduse erialal ning magistrikraadi Skandinaavia kultuuri ja kirjanduse erialal. Lisaks olen end täiendanud mitmel kursusel Kopenhaageni, Roskilde ja Syddansk´i ülikoolide juures.

Selle aja jooksul on keelte õppimise kõrval minu jaoks tähtsal kohal olnud ka Põhjamaade kultuuridega tutvumine, väga huvitun Skandinaavia, eriti Taani, filmikunstist.

Koostööd olen teinud ka Tallinna Järveotsa Gümnaasiumiga, nüüd jagan oma teadmisi taani keelest ja kultuurist teistele huvitunuile keeltekoolis.“

DARIA SHEBAROVA – Prantsuse keele õpetaja

Daria õpetab prantsuse keelt nii eesti kui ka vene keele baasil. Daria on tõeline Prantsusmaa gurmaan. Tallinna Ülikooli kõrvalt on Daria mitmel korral leidnud aega end täiendada Prantsusmaal ülikoolides. Daria ütleb enda kohta nii:

„Ma olen prantsuse keele filoloog. Prantsuse keelt olen õppinud nii Eestis Tallinna Ülikoolis kui ka Prantsusmaal Paul-Valery III Montpellier Ülikoolis. Olen õpetanud prantsuse keelt eesti ja vene keele baasil erinevate valdkondade töötajatele ning samuti erinevaid vanusegruppe lasteaialastest pensionärideni alates 2010 aastast. Elu on mind veennud selles, et keelteoskus on üks inimese suurimaid rikkusi. Võõrkeelte oskus võimaldab arendada mitte ainult suhtlust, vaid laiendab ka maailmavaadet ning aitab tutvuda uute kultuuridega. Prantsuse keele õpetamine annab mulle võimaluse erinevate inimestega suhtlemiseks ja seeläbi saan oma oskusi arendada, kuna õpetaja õpib kõigepealt õpetades. Pean oma tundides oluliseks individuaalset lähenemist ja loomingulist tööõhkkonda, mis võimaldab õpilastel kiiresti oma oskusi rakendada.

Parlons français, madames et monsieurs! C’est facile, quand on l’apprend ensemble ! Räägime prantsuse keelt, daamid ja härrad. See on lihtne, kui koos õppida!“

Registreeri Kursustele

Vajutades pildi peale vasakul

Kiire küsimus?
Kirjutage meile allpoololeva vormi kaudu:)

X
X